Roots for success

Sloganul surprinde esenţa unui centru de afaceri: este un loc în care se prind rădăcinile unei afaceri, un loc în care se structurează planuri şi se desfăşoară evenimente cu succes garantat. Valenţa corporate a construcţiei este necesară atunci când targetul este variat, iar imaginea ce trebuie transmisă este de spaţiu în care poţi evolua.
Construcţia are o sonoritate plăcută, vibrantă şi transmite mesajul brandului într-o limbă universal cunoscută, ca o declaraţie de profesionalism, dinamism şi cooperare.